Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 5 d.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

 • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
 • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Metodinė priemonė „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“.

Naudingos nuorodos

 1. UTA planų pavyzdžiai savivaldybei, mokyklai
 2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)
 3. Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį
 4. Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus
 5. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo principai (57 str.)
 6. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas
 7. Mokyklos veiklos planavimas ir stebėsena (įvairių šalių gerosios patirtis)
 8. Mokytojams apie kompetencijas
 9. Tėvams apie UTA
 10. Bendrųjų programų projektai
 11. Kas aktualu priešmokykliniame ugdyme? – YouTube
 12. Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams “Patirčių erdvės” rinkinys
 13. EBPO_Ko-mokosi-mokiniai-viesinimui
 14. Komunikacija ir tinklaveika 1
 15. Komunikacija ir tinklaveika 2
 16. 22-09-15-SUT-UK-Konsultacija-4
 17. Komunikacijos planas mokyklai
 18.  Bendra informacija skaidrėseAtnaujintos bendrosios programosPamokos stebėjimo protokolas

  Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas

  ĮTRAUKTIES LINK. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms

   

Daugiau informacijos: 

 

Skip to content