Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO KOMISIJA:

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui;

Žaneta Danienė, mokytoja;

Sandra Birbalienė, mokyklos-darželio tarybos pirmininkė.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, pirmininkė;

Jurga Paičienė, buhalterė;

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Genovaitė Mockienė, logopedė, specialioji pedagogė, pirmininkės pavaduotoja;

Živilė Rupainienė, mokytoja, sekretorė;

Simona Lešinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Agnė Pielikytė, psichologė, narė.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA   

Zofija Lydekienė, direktorė, pirmininkė;

Jolanta Trakšelienė, tėvų atstovė;

Jurgita Vingienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Aurelija Šlajuvienė, tėvų atstovė, sekretorė;

Loreta Vilčauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rita Judžentienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Aurelija Razmienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Sonata Lidžiuvienė, mokytoja, narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui pirmininkė;

Jurga Paičienė, buhalterė, narė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė.

 

NURAŠYMO KOMISIJA MEDŽIAGOMS IR PRIEMONĖMS

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Aurelija Šlajuvienė, raštvedė, narė;

Aurelija Razmienė, mokytoja, narė.

 

NURAŠYMO KOMISIJA  

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Simona Jakštienė, mokytoja, narė;

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas, narys;

Sonata Lidžiuvienė, mokytoja, narė.

 

INVENTORIZACIJOS  KOMISIJA

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Aurelija Šlajuvienė, raštvedė, narė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Loreta Šernienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė.

 

PASIŪLYMO  KOMISIJA

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Loreta Šernienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė.

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas, narys.

 

KAIZEN METODO TAIKYMO DARBO GRUPĖ

Monika Lešinskytė, mokytoja, pirmininkė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė;

Aurelija Šlajuvienė, raštvedė, narė.

 

PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, pirmininkė;

Agnė Pielikytė, psichologė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja;

Aurelija Razmienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Genovaitė Mockienė, logopedė-specialioji pedagaogė.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Žaneta Danienė, mokytoja, grupės vadovė;

Renata Mickevičiutė, mokytoja, pavaduotoja;

Rita Judžentienė, mokytoja;

Daiva Jokubaitienė, mokytoja;

Sonata Lidžiuvienė, mokytoja;

Simona Jakštienė, mokytoja.

 

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė 

Rita Judžentienė

Ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė 
Renata Mickevičiutė

 

Skip to content