Menu Close

Administracija

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 5 d.

ZOFIJA LYDEKIENĖ

Mokyklos – darželio direktorė

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universitetas tęstinių studijų institutas

Kvalifikacinė kategorija: II  vadybinė kvalifikacinė kategorija

Telefonas: (8 441) 5 76 03

el. pašto adresas: zolyde@gmail.com

Nuo 1994 metų vadovauja mokyklai-darželiui.

Gyvenimo aprašymas

 

 • Kuria ir įgyvendina mokyklos-darželio strategiją.
 • Inicijuoja mokyklos-darželio veiklos planų rengimą, aiškina bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką.
 • Telkia mokyklos-darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, mokyklos-darželio veiklos planui vykdyti.
 • Stebi, analizuoja, vertina mokyklos-darželio veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi mokyklos-darželio žmogiškaisiais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu.
 • Puoselėja demokratinius mokyklos-darželio bendruomenės santykius.

 

 

LORETA VILČAUSKIENĖ

Mokyklos – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Kvalifikacinė kategorija: II  vadybinė kvalifikacinė kategorija

Telefonas: (8 441) 5 96 51

el. pašto adresas: loreta440@gmail.com

 

 

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos-darželio ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano įgyvendinimą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
 • Rengia ir derina pamokų tvarkaraščius, su ugdymu susijusias vidaus tvarkas ir reglamentus.
 • Rengia sprendimus, derina pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.
 • Vykdo mokytojų veiklos priežiūrą.

BIRUTĖ ŽYMANČIENĖ

Mokyklos – darželio ūkvedė

Išsilavinimas: Kauno maisto pramonės technikumas

Telefonas: (8 441) 5 96 51

el. pašto adresas: biruteoho@gmail.com

 

 

 • Užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų vykdymą mokykloje-darželyje.
 • Atsako už elektros, šilumos, vandens ir komunikacijų ūkį.
 • Organizuoja pastato, patalpų, inžinerinių tinklų, įrengimų priežiūrą ir remontą.
 • Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą.
 • Dalyvauja mokyklos-darželio veiklos ir išteklių planavime.
 • Veda turto ir medžiagų apskaitą.
 • Organizuoja viešuosius pirkimus.

 

JURGA PAIČIENĖ

Buhalterė

Telefonas: (8 441) 5 76 03

el. pašto adresasbuhdazmok@gmail.com

 

 

 

 

 

 


STASELĖ JAKŠTAITĖ

Raštvedė

Telefonas: (8 441) 5 96 51

el. pašto adresas: dazmok@gmail.com

 

Skip to content