Menu Close

Vizija, misija, tikslas, uždaviniai

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio vizija

Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio misija

Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje.

Filosofija

Pirmieji žingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visumos. Kiekvienas vaikas yra tarsi mažoji visata, laukianti kol bus atrasta. Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų  aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.

Prioritetas

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.

 Tikslai ir uždaviniai:

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę.

             1.1. Teikti mokinių poreikius atitinkančią švietimo pagalbą remiantis mokyklos-darželio vaiko asmeninės pažangos stebėsenos duomenimis.

             1.2. Plėtoti integruoto ugdymo patirtis siekiant aktyvaus ugdytinių mokymosi.

             1.3. Stiprinti STEAM ugdymą mokykloje-darželyje.

             2. Telkti bendruomenę sveikos gyvensenos ir saugios aplinkos puoselėjimui.

             2.1. Organizuoti mokyklos-darželio bendruomenę telkiančias veiklas.

             2.2. Plėtoti vaikų emocinės gerovės kultūrą mokykloje-darželyje.

Skip to content