Menu Close

Biblioteka

Atnaujinta: 2024 m. vasario 28 d.

2022-2023 m. m. įsigyta vadovėlių, mokymo priemonių:

  • Serija „Maži milžinai“. Lietuvių kalba ir literatūra 1 klasei (3 dalys). Viso 83.
  • Serija „Maži milžinai“. Matematika 1 klasei (3 dalys). Viso 79.
  • Serija „Maži milžinai“. Gamtos mokslai 1 klasei (1 dalis). Viso 25.
  • Serija „Maži milžinai“. Visuomenės ugdymas 1 klasei (1 dalis). Viso 25.
  • Serija „TAIP“. Gamtos mokslai ir visuomenės ugdymas 3 klasei (2 dalys). Viso 73.
  • Serija „TAIP“. Gamtos mokslai ir visuomenės ugdymas 4 klasei (2 dalys). Viso 74.
  • „EDUKA KLASĖ“ – 108 mokiniams ir 7 mokytojoms.

TIKSLAS

Teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, taikant įvairius sklaidos būdus, ieškant atsakymų enciklopedijose, žodynuose, internete, grožiniuose ir periodiniuose spaudiniuose, bei metodinėje literatūroje.

UŽDAVINIAI

Kultūrinio paveldo ugdymas per grožinę literatūrą – lietuvių liaudies pasakas, sakmes, padavimus ir smulkiąja tautosaką.
Pirmokėliai – nauji skaitytojai. Priimti pirmokėlius naujais skaitytojais.
Aktyvus bendravimas su klasių mokytojais ir kitais bendruomenės nariais.
Bendradarbiauti su Žemaičių Naumiesčio F. Bajoraičio biblioteka, dalintis gerąja darbo patirtimi.
Dalyvauti rajono mokyklų projekte „Skaitymo virusas“ mokykloje. Kiekvieną mėnesį išsiaiškinti geriausius skaitytojus klasėse, rezultatus skelbti klasių mokytojams ir mokiniams.

TAISYKLĖS

Bibliotekoje esančiomis knygomis ir kitais spaudiniais turi teisę naudotis visi 1–4 klasių mokiniai bei mokyklos-darželio darbuotojai.
Mokiniai vienu metu gali paimti ne daugiau kaip 3 knygutes.
Knygos grąžinimo terminas – 10 dienų. Neperskaičius knygos per 10 dienų, jos grąžinimo terminą galima pratęsti.
Pametus ar nepataisomai sugadinus knygą ar kitą spaudinį privaloma jį pakeisti tokiu pat nauju arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu.
Skaitytojas tyčia sugadinęs bibliotekos spaudinius arba pažeidęs kitas mokinio taisykles gali prarasti teisę naudotis biblioteka.
Mokytojos nebereikalingą metodinę literatūrą grąžina pasibaigus mokslo metams.

Skip to content