Menu Close

Parama

Atnaujinta: 2022 m. rugsėjo 5 d.

Mokykla-darželis nuolat ieško formų, būdų ir galimybių, kaip vaikams ugdymo(si) procesą padaryti kuo įdomesnį, modernesnį ir kūrybiškesnį. Deja, galimybės yra ribotos. Mokymo lėšų nepakanka, norint aprūpinti mokyklą šiuolaikinėmis, pažangiomis ugdymo(si) technologijomis.

Džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos-darželio bendruomenės nariai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už mokyklai-darželiui pervestas paramos lėšas. Už 2021 mokestinius metus mokykla-darželis gavo 666 Eur paramos lėšų. Gautos lėšos panaudotos įsigyjant grupių ir klasių baldus.

 

Parama iš gyventojų sumokėtų pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Užpildytą prašymą (FR0512 forma) galima pateikti *elektroniniu būdu per EDS http://deklaravimas.vmi.lt

Formoje FR0512 (5 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir šiuos duomenis apie paramos gavėją:

  • Paramos gavėjo tipas: 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190687965
  • Mokesčio dalies paskirtis:Parama mokyklai 
  • Mokesčio dalies dydis1,2%
  • Mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (pasirenkami metai neilgesni nei 5 metai).

Ačiū už paramą!

Mokyklos-darželio administracija

Skip to content