Menu Close

Parama

Atnaujinta: 2023 m. kovo 3 d.

Džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos-darželio bendruomenės nariai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už mokyklai-darželiui pervestas paramos lėšas. Už 2022 mokestinius metus mokykla-darželis gavo 986,05 Eur paramos lėšų. Gautos lėšos bus panaudotos technologijų atnaujinimui.

 

Parama iš gyventojų sumokėtų pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Užpildytą prašymą (FR0512 forma) galima pateikti *elektroniniu būdu per EDS http://deklaravimas.vmi.lt

Formoje paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir šiuos duomenis apie paramos gavėją:

  • Paramos gavėjo tipas: 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190687965
  • Mokesčio dalies paskirtis: Parama mokyklai 
  • Mokesčio dalies dydis 1,2%
  • Mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (pasirenkami metai neilgesni nei 5 metai).

Ačiū už paramą!

Mokyklos-darželio administracija

Skip to content