Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Atnaujinta: 2024 m. gegužės 7 d.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai – tai sveikatos darbuotojai, dirbantys darželiuose ir mokyklose padedantys vaikams formuoti palankius sveikatai įgūdžius ir mokytis gyventi sveikiau. Jie skatina sveikai maitintis, būti fiziškai aktyviais ir rūpintis savo emocine sveikata.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – EIMANTĖ PAULAUSKAITĖ-KOŽEMIAKINĖ

Mob. +370 612 59850
el. p. eimante.kozemiakine@silutessveikata.lt 

 

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (arba) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Sveikatos priežiūros 2019-2020 m. m. veiklos planas

Sveikatos priežiūros 2020 m veiklos planas

Sveikatos priežiūros veiklos 2020 m. ataskaita

Sveikatos priežiūros 2021 m. veiklos planas

Metinis veiklos planas_2022

Metinis veiklos planas_2023 m.

Ž. N. metinis veiklos planas_2024 m.

 

ATASKAITOS

2021 m. sausio mėnesio ataskaita

2021 m. vasario mėnesio ataskaita

2021 m. kovo mėnesio ataskaita

2021 m. balandžio mėnesio ataskaita

 

MĖNESIO PLANAI

2021 m. sausio mėnesio planas

2021 m. vasario mėn. planas

2021 m. kovo mėnesio planas

2021 m. balandžio mėn. planas

2021 m. gegužės mėn. planas

2021 m. birželio mėn. planas

Ž. N. sausio mėn. planas_2024

Ž. N. vasario mėn. planas_2024

Ž. N. kovo mėn. planas_2024

Ž. N. balandžio mėn. planas_2024

 

Skip to content