Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Atnaujinta: 2023 m. spalio 10 d.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Simona Lešinskienė

 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

• Pirmosios pagalbos teikimas.

• Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.

• Informacijos sklaida.

• Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

• Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

• Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.

• Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

• Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.

• Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

• Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

 

Sveikatos priežiūros veiklos 2016 m. ataskaita

Sveikatos priežiūros 2017-2018 mokslo metų veiklos planas

Sveikatos priežiūros veiklos 2017 m. ataskaita

Sveikatos priežiūros 2019-2020 m. m. veiklos planas

Sveikatos priežiūros 2020 m veiklos planas

Sveikatos priežiūros veiklos 2020 m. ataskaita

Sveikatos priežiūros 2021 m. veiklos planas

Metinis veiklos planas_2022

Metinis veiklos planas_2023 m.

 

ATASKAITOS

2021 m. sausio mėnesio ataskaita

2021 m. vasario mėnesio ataskaita

2021 m. kovo mėnesio ataskaita

2021 m. balandžio mėnesio ataskaita

 

MĖNESIO PLANAI

2021 m. sausio mėnesio planas

2021 m. vasario mėn. planas

2021 m. kovo mėnesio planas

2021 m. balandžio mėn. planas

2021 m. gegužės mėn. planas

2021 m. birželio mėn. planas

 

Skip to content