Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta: 2023 m. kovo 17 d.

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų saugumą:

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma
Žmogaus tesės asmens duomenų apsaugos srityje.
Zmogaus teises asmens duomenu apsaugos srityje (ATMINTINE)

 

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į mokyklos-darželio raštvedę Staselę Jakštaitę tel. 8441 59651 arba  el. paštu dazmok@gmail.com

Išsamiau su Reglamentu galima susipažinti čia: 

Išsamiau su nacionaliniu įstatymu galima susipažinti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

 

 

Skip to content