Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta: 2022 m. spalio 18 d.

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų saugumą:

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos. 
Žmogaus tesės asmens duomenų apsaugos srityje.
Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (ATMINTINĖ).

 

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į mokyklos-darželio raštvedę Staselę Jakštaitę  el. paštu dazmok@gmail.com

 

Išsamiau su Reglamentu galima susipažinti čia: 

Išsamiau su nacionaliniu įstatymu galima susipažinti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

 

Skip to content