Menu Close

MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ

Mokslo metų pabaigos sulaukė mokyklos-darželio mokinukai. Birželio 7 d. jie susirinko į mokslo metų pabaigos šventę. Mokyklos-darželio dramos būrelio „Šypsena“ (vadovė Sonata Vilciauskiene) ugdytiniai šauniai pravedė šventę. Jaunieji vedantieji labai stengėsi sukurti šventinę nuotaiką… Choro vadovė (Dalia Svirskaitė), šokių mokytoja (Virginija Šiaudvytienė) paruošė puikią programėlę šiai šventei. Dėkojame trečiokams (mokytoja Sonata Lidžiuvienė) už tartą žodį ketvirtokams…
Apdovanoti gabiausieji, šauniausieji, geriausieji mokiniai…Padėkos raštai buvo įteikti už pažangą, už sportinius pasiekimus, už aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme, už mokyklos-darželio vardo garsinimą, už puikų ir labai gerą mokymąsi. Už puikius pasiekimus esame dėkingi mokinius ruošusiems profesionaliems pedagogams.
Tariame nuoširdų AČIŪ tėveliams, už „šilumą“, už tai, kad buvote kartu, visai mokyklos-darželio bendruomenei už šventinės nuotaikos sukūrimą, už visokeriopą pagalbą organizuojant šventę…
Skip to content