Menu Close

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamasi Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, viešai skelbiu mokyklos-darželio direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir pateikiu svarstyti Mokyklos-darželio tarybai.

Vadovaujantis minėtais nuostatais, mokyklos-darželio bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos-darželio vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos-darželio tarybai (rašyti el. paštu rastine@peledziukas.lt )

Vadovo metinė ataskaita už 2022

Zofija Lydekienė,

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio direktorė

2023 m. sausio 20 d.

Skip to content