Menu Close

NEFORMALUS UGDYMAS

Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimo, specifinių gebėjimų ir kompetencijos ugdymo veikla. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninei, socialinei, edukacinei  kompetencijai ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma yra laisvai pasirenkama.

Gražią ir saulėtą gegužės 13 dienos popietę į Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio aktų salę rinkosi neformaliojo ugdymo grupių mokinių tėveliai ir artimieji… Skambėjo dainos, eilės, buvo rodomas vaikučių spektaklis „Pasaka pasakoja“, pasirodymą apvainikavo Tados Blindos polka. Vaikai buvo laimingi atsiradusiai galimybei pasirodyti gyvai.

Neformaliojo ugdymo mokytojos Dalia Svirskaitė, Sonata Vilčiauskienė ir Virginija Šiaudvytienė

Skip to content